Αρχική > Υπηρεσιες > Αποστολη sms μεσω API

Στειλτε sms ευκολα με το http api μας

Είναι τόσο απλό όσο να καλέσετε ένα url με κάποιες παραμέτρους

Εισαγωγη

Αν δεν σας ενδιαφέρει να στέλνετε μαζικά sms από την ιστοσελίδα μας, αλλά θέλετε να ενσωματώσετε την δυνατότητα αποστολής sms στην δικιά σας ιστοσελίδα ή εφαρμογή, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HTTP API. Χρειάζονται κάποιες βασικές γνώσεις από web development και προγραμματισμό.

Εδώ θα βρείτε όλο το HTTP API. Επίσης μπoρείτε να το κατεβάστε σε και σε μορφή PDF.

Για να το δοκιμάσετε πρέπει να έχετε γραφτείτε στην υπηρεσία μας.

Οι κυριότερες λειτουργίες που παρέχει το HTTP API μας είναι:

Αποστολή sms σε ένα ή περισσότερα τηλέφωνα ανά κλήση.

Μπορείτε να στείλετε sms σε οποιαδήποτε αλφάβητο με μέχρι 100 παραλήπτες ανά κλήση πολύ εύκολα. Μετά από κάθε αποστολή με το API το σύστημα μας θα σας απαντήσει πίσω δίνοντάς σας πληροφορίες για την αποστολή σας.

Αναφορές παράδοσης για κάθε αποστολή

Με αυτή τη λειτουργικότητα μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για την κατάσταση των απεσταλμένων σας sms. Το μόνο που χρειάζεστε είναι το id της αποστολής σας.

Προγραμματισμός αποστολής

Αν θέλετε μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή μέσω του api για κάποια στιγμή στο μέλλον. Η προγραμματισμένη αποστολή είναι πολύ εύκολη και μπορεί να ακυρωθεί εξίσου εύκολα.

Ερώτηση υπολοίπου λογαριασμού

Ο χρήστης του http API μπορεί να μάθει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού του και να το χρησιμοποιήσει όπως του χρειάζεται στην ανάπτυξη της εφαρμογής του.

Επικοινωνία με sesskey

Για μεγαλύτερη ασφάλεια στην επικοινωνία με τους server του smsbox ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση του sesskey. H διαδικασία είναι απλή, αντί να στέλνει σε κάθε κλίση το username και το password τα στέλνει μία φορά, ο server του επιστρέφει ένα sesskey το οποίο και χρησιμοποιεί έπειτα για τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Αποστολη SMS

Η χρήση του HTTP API της smsbox.gr σας επιτρέπει να συνδεθείτε με το σύστημά μας και να στείλετε εύκολα sms από την δικιά σας ιστοσελίδα ή εφαρμογή. Μπορεί να γίνει χρήση του HTTP API σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού ή δυναμικών ιστοσελίδων.

Για να στείλετε ένα sms απλά καλείτε ένα url της μορφής:

 http://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php?username=x&password=x&text=x&from=x&to=x 

Επίσης μπορείτε να στείλετε τις παραμέτρους στο url:

 http://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο POST.

Το username είναι το όνομα χρήστη σας στην υπηρεσία μας, το password είναι ο κωδικός σας, το text είναι το κείμενο του μηνύματος, το from είναι ο αποστολέας και το to είναι το τηλέφωνο του παραλήπτη.

Έτσι για παράδειγμα αν καλέσουμε το παρακάτω url:

 http://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php?username=user&password=passwd&text=my+first+sms %21&from=mysite&to=6941231231 

θα στείλουμε ένα sms στο τηλέφωνο 6941231231 με κείμενο “my first sms!” και αποστολέα “mysite”. Το user είναι το όνομα χρήστη και το passwd είναι ο κωδικός χρήστη.

Οι παράμετροι πρέπει πρέπει να είναι «url encoded». Έτσι το κενό μετατρέπεται σε + και το ! σε %21. Οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν έτοιμες συναρτήσεις για μετατροπή ενός κειμένου σε url encoded μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε : http://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding.

Ο αποστολέας μπορεί να είναι μέχρι 11 λατινικούς χαρακτήρες ή 13 ψηφία. Στην περίπτωση των λατινικών χαρακτήρων μπορείτε να εισάγετε τα γράμματα του λατινικού αλφάβητου (διάκριση πεζών - κεφαλαίων), τα ψηφία 0-9, τους χαρακτήρες ! ( ) * # % . , ? - = + ; & και τον κενό χαρακτήρα.

Το κείμενο μπορεί να είναι μέχρι 612 λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες [ , ], { , } , ~ , ^ , | , \ και € απαιτούν 2 bytes και έτσι υπολογίζονται για 2 χαρακτήρες. Αν το κείμενο είναι πάνω από 612 χαρακτήρες ο server σας επιστρέφει σχετικό μήνυμα και τα μηνύματα δεν στέλνονται. Αν το μήνυμα είναι από 1 μέχρι και 160 χαρακτήρες χρεώνεστε 1 sms, από 161 μέχρι και 306 χρεώνεστε 2 sms (long sms), από 307 μέχρι 459 3 sms και από 460 μέχρι και 612 χρεώνεστε 4 sms.

Το default format που χρησιμοποιείται είναι το GSM 7-bit. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε: https://en.wikipedia.org/wiki/SMS

Με αυτό το format μπορούμε να στείλουμε ελληνικά sms (μόνο κεφαλαία) μέχρι 160 χαρακτήρες (με χρέωση ένα sms). Διαφορετικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε Unicode και το ένα sms θα ήταν μέχρι 70 χαρακτήρες. Αυτό που πρέπει να κάνετε από τη μεριά σας είναι να μετατρέψετε όλους τους χαρακτήρες σε κεφαλαία και σε λατινικούς αυτούς που απεικονίζονται το ίδιο στα ελληνικά και λατινικά.

Για παράδειγμα τα α και ά θα γίνουν λατινικό A και τα ϊ , ί , ι θα γίνουν λατινικό Ι Για τους υπόλοιπους χαρακτήρες (που δεν υπάρχει όμοιος λατινικός χαρακτήρας στα κεφαλαία) πρέπει να γίνει η εξής μετατροπή:

Γ %13
Δ %10
Θ %19
Λ %14
Ξ %1Α
Π %16
Σ %18
Φ %12
Ψ %17
Ω %15
€ %80

Έτσι για να στείλουμε το μήνυμα με κείμενο “ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΜΗΝΥΜΑ!” θα καλέσουμε το HTTP api ώς εξής:

 http://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php? 
username=user&password=passwd&text=TO+%16P
%15TO+MOY+MHNYMA %21&from=mysite&to=6941231231 

Η αλλαγή γραμμής είναι οι χαρακτήρες %0D%0A και λαμβάνεται σαv 2 χαρακτήρες. Επίσης το σύμβολο του ευρώ (€) θα πρέπει να το μετατρέψετε σε %80.

Υπάρχει η δυνατότητα να στείλετε μηνύματα με ελληνικούς χαρακτήρες σε UTF-8 format, χωρίς δηλαδή να κάνετε εσείς την κωδικοποίηση gsm 7-bit από την μεριά σας. Απλά προσθέτετε την παράμετρο coding=UTF8 κατά την κλήση. Πάλι τα μηνύματα έχουν όριο 160 χαρακτήρες, αλλά προσέξτε να εισάγετε μόνο χαρακτήρες που μπορούν να αναπαρασταθούν με το gsm 7 bit. Έτσι όλα τα μικρά ελληνικά θα μετατραπούν σε κεφαλαία ελληνικά από την μεριά μας.

Για παράδειγμα:

 http://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php? 
username=user&password=passwd&coding=UTF8&text=το   πρώτο   μου
μήνυμα!&from=mysite&to=6941231231 

Με την παραπάνω κλήση θα σταλεί στο κινητό το μήνυμα “ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΜΗΝΥΜΑ!”.

Ένας άλλος τρόπος αποστολής είναι με τη χρήση της παραμέτρου unicode = 1 κατά την κλήση**, μπορείτε να στείλετε όλους τους unicode χαρακτήρες (ελληνικά μικρά και χαρακτήρες από άλλα ξενόγλωσσα αλφάβητα), αλλά έχουμε μέχρι 70 χαρακτήρες ανά sms και συνολικά μέχρι 4 sms:

$from = urlencode("smsboxt");
$text = urlencode("για να δούμε ένα... παράδειγμα 70 χαρακτήρες ανα sms");
$fp = fopen('http://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php?
&unicode=1&username=xxx&password=xxx&from='.
$from.'&to=306947992777&text='.$text, 'r');

Το μήνυμα θα παραληφθεί όπως το γράψαμε. ** Δεν επιτρέπετε ταυτόχρονα coding=UTF8, unicode=1.

Μπορούμε να στείλουμε μέχρι και 100 sms ταυτόχρονα με μία κλήση του HTTP API. Αυτό γίνεται χωρίζοντας τα τηλέφωνα με κόμματα. Τα τηλέφωνα μπορεί να είναι στη μορφή 69... ή 3069...
Πχ.

 http://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php? 
username=user&password=passwd&text=my+second+sms 
%21&from=mysite&to=6941231231,306971231231,6931231231,6941231231 

Όταν κάνετε μια κλήση του HTTP api όπως παραπάνω ο server μας επεξεργάζεται τα μηνύματα και στέλνει πίσω μία απάντηση. Αυτή η απάντηση είναι σημαντική, θα πρέπει να την διαβάσετε και να την επεξεργαστείτε και μετά μπορείτε να καλέσετε πάλι το HTTP api για να στείλετε άλλο-α μηνύματα. Δηλαδή δεν πρέπει να καλείτε ταυτόχρονα την sendsms.php του HTTP api αλλά σε κάθε κλήση θα πρέπει να περιμένετε να σας στείλει την απάντηση ο server και μετά να την ξανακαλέσετε για να στείλετε τα υπόλοιπα μηνύματά σας.

Η απάντηση του server για το πρώτο sms είναι της μορφής:

 20 9534538 306941231231 

Ο πρώτος αριθμός (20) είναι η κατάσταση του μηνύματος, ο δεύτερος (9534538) είναι το id του μηνύματος (μοναδικό για κάθε μήνυμα) και ο τρίτος είναι ο αριθμός που στείλατε στην μορφή 3069...

Αν στείλατε σε περισσότερα από 1 τηλέφωνα (όπως το δεύτερο παράδειγμα) η απάντηση είναι της μορφής:

20 9534538 306941231231 
20 9534539 306971231231 
20 9534540 306931231231 
41 9534541 0941231231 

Δηλαδή κάθε γραμμή αφορά και ένα μήνυμα. Οι κωδικοί κατάστασης είναι οι εξής:
20: το μήνυμα έγινε δεκτό από το σύστημά μας
40: δεν στάλθηκε το sms γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα sms στον λογαριασμό του χρήστη
41: δεν στάλθηκε το sms γιατί ο αριθμός είναι λάθος (όχι 10 ψηφία ή άγνωστο πρόθεμα)
42: δεν στάλθηκε το sms γιατί ο αριθμός κινητού είναι άγνωστη χώρα (unknown prefix)
44: δεν στάλθηκε το sms γιατί το SMS γιατί μαρκαρίστηκε ως σπαμ (spam sms)
52: δεν στάλθηκε το sms γιατί ο αριθμός κινητού είναι στην Black List
60: το μήνυμα ΔΕΝ έγινε δεκτό

Μόνο στην περίπτωση που η κατάσταση ενός μηνύματος είναι 20 χρεώνεστε για το μήνυμα αυτό.

Αναφορες Παραδοσης

Call Back URL
Η smsbox.gr έχει φτιάξει σύστημα (call back url) για να μπορείτε να ειδοποιήστε ασύγχρονα για την κατάσταση των απεσταλμένων μηνυμάτων σας, όταν αυτή αλλάζει. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μας δώσετε μία διεύθυνση (url) όπου στέλνουμε κάθε φορά που αλλάζει η κατάσταση ενός δικού σας μηνύματος το id του μηνύματος και την κατάστασή του. Το url σας μπορεί να είναι της μορφής :

 http://yourserver.gr/getsmsstatus.php 

Για παράδειγμα για το πρώτο μήνυμα, όταν παραδοθεί στο κινητό του παραλήπτη θα καλέσουμε ένα url της μορφής:

 http://yourserver.gr/getsmsstatus.php?id=9534538&status=1 

Το 9534538 είναι το id που σας επέστρεψε ο server όταν στείλατε το μήνυμα και το status 1 σημαίνει ότι το μήνυμα παραδόθηκε στο κινητό του παραλήπτη.

Οι καταστάσεις (status) που σας δίνουμε με τις αναφορές παράδοσης είναι οι εξής:

1: το μήνυμα παραδόθηκε στο κινητό του παραλήπτη
2: το μήνυμα δεν παραδόθηκε στο κινητό του παραλήπτη

Άμεση αναφορά παράδοσης
Εκτός τον προηγούμενο τρόπο για να λαμβάνετε τις αναφορές παράδοσης, μπορείτε να ζητήσετε εσείς από τον server τις αναφορές παράδοσης συγκεκριμένων μηνυμάτων που έχετε στείλει με το http api.

Καλείτε ένα url σαν το παρακάτω:

www.smsbox.gr/httpapi/getreports.php?username=username&password=password&ids=42841532,42837170

Η παράμετρος ids είναι τα id των μηνυμάτων (μέχρι 100 χωρισμένα με κόμματα) τα οποία έχει επιστρέψει ο server κατά την αποστολή των μηνυμάτων.
Η απάντηση του server είναι της μορφής:

42837170 1 306947576421 
42841532 1 306947992731 

Δηλαδή σε κάθε γραμμή υπάρχει το id του μηνύματος, το status και ο αριθμός του παραλήπτη του μηνύματος. Οι αναφορές θα αποθηκεύονται στον δικό μας server για τουλάχιστον ένα χρόνο, από την ημερομηνία αποστολής.

Προγραμματισμος Αποστολης

Μπορείτε να προγραμματίσετε τα μηνύματα να μην σταλούν τη στιγμή που καλείτε το http api, αλλά σε μια μελλοντική χρονική στιγμή. Για να γίνει αυτό καλείτε το api όπως και πριν απλά βάζετε μια επιπλέον παράμετρο, την datetosend. Η παράμετρος αυτή θα έχει σαν τιμή την ημερομηνία και την ώρα που θέλετε τελικά να σταλούν τα μηνύματα. Η ημερομηνία/ώρα πρέπει να είναι στο μέλλον και στην παρακάτω μορφή: datetosend=2011-10-29- 11:51 . Δηλαδή έτος-μήνας-ημέρα-ώρα:λεπτά. Αν η ημερομηνία που δώσετε έχει περάσει, τα μηνύματα δεν στέλνονται και ο server σας επιστρέφει : “ past date”.
Πχ.

 http://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php?
username=user&password=passwd&text=my+second+sms%21&from=mysite&to
=6971231231,306991231231,6931231231,6941231231&datetosend=2013-11-26-
10:26 

Η απάντηση του server είναι της μορφής:

 Sessionid 231055
10 49858279  306971231231
10 49858280  306991231231
10 49858281  306931231231
10 49858282  306941231231 

Δηλαδή στην πρώτη γραμμή υπάρχει το Sessionid που είναι ένας μοναδικός αριθμός, αφορά όλα τα μηνύματα της συγκεκριμένης κλήσης (1-100) και υπάρχει αν χρειαστεί ο χρήστης να ακυρώσει την προγραμματισμένη αυτή αποστολή πριν βέβαια σταλεί. Μετά σε κάθε γραμμή υπάρχει ο αριθμός 10, το id του μηνύματος και ο αριθμός του παραλήπτη. Ο αριθμός 10 σημαίνει ότι έχει γίνει σωστά ο προγραμματισμός του μηνύματος.

Για να ακυρώσετε κάποια προγραμματισμένα μηνύματα, χωρίς βέβαια να χρεωθείτε για αυτά, πρέπει να έχετε αποθηκεύσει το sessionid που αναφέρεται παραπάνω.

Έτσι για να ακυρώσουμε τα παραπάνω μηνύματα καλούμε το παρακάτω url:

 http://www.smsbox.gr/httpapi/cancelsms.php?
username=user&password=passwd&sessionid=231055 

Ο server επιστρέφει 1 αν γίνει η ακύρωση και 0 αν δεν γίνει (πχ λάθος sessionid ή ήδη ακυρωμένα sms).

Επίσης για να δείτε το προγραμματισμένα μηνύματα μπορείτε να κάνετε login στον λογαριασμό σας, από το web στο smsbox.gr και να πατήσετε στο “προγραμματισμένα sms”. Από εκεί μπορείτε επίσης, πατώντας στο Χ , να ακυρώσετε τα προγραμματισμένα μηνύματα.

Υπολοιπο Λογαριασμου

Μπορείτε να δείτε κάθε στιγμή το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας καλώντας το παρακάτω url:

 http://www.smsbox.gr/httpapi/getbalance.php?
username=user&password=pass 

όπου user είναι το όνομα χρήστη σας και pass ο κωδικός σας.

O server θα σας επιστρέψει έναν αριθμό που είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας σε sms.

Κληση με sesskey

Μπορείτε αν θέλετε, να μην βάζετε σε κάθε κλήση της sendsms.php τις παραμέτρους username και password.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να καλέσετε πριν την auth.php με παραμέτρους το username και password:

 https://www.smsbox.gr/httpapi/auth.php?username=&password= 

O server θα επιστρέψει ένα κλειδί (sesskey) στην μορφή: ΟΚ ab23523c90349d2340v0a09

Το ab23523c90349d2340v0a09 είναι το sesskey. Αυτό το κλειδί είναι ενεργό για 2 ώρες.

Στην συνέχεια μπορείτε να στείλετε sms απλά χρησιμοποιώντας το sesskey αντί για username, password στην sendsms.php , πχ:

http://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php?
sesskey=ab23523c90349d2340v0a09&text=x&from=x&to=x 

Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τις getbalance.php και getreports.php. Κάθε φορά που καλείται μια από αυτές ανανεώνεται ο χρόνος των 2 ωρών για το κλειδί.

Παραδειγματα Χρησης HTTP API

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα σε php πώς μπορούμε να στείλουμε sms με χρήση του HTTP API.

www.smsbox.gr HTTP API v1.5 Παραδείγματα χρήσης του HTTP API Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα σε php πώς μπορούμε να στείλουμε sms με χρήση του HTTP API. Ένας απλός τρόπος για να καλέσουμε το url και να στείλουμε τα sms, αφού έχουμε φτιάξει σωστά όλες τις μεταβλητές ($text, $to, $from) :

$from = urlencode($from); 
$text = urlencode($text); 
$fp = fopen('http://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php?username=xxx& 
password=xxx&from='.$from.'&to='.$to.'&text='.$text, 'r'); 
$content = ''; 
while ($line = fread($fp, 1024)) { 
$content .= $line; 
} 
fclose($fp); 

Μετά την κλήση η μεταβλητή $content θα περιέχει την απάντηση του server.

Για να στείλουμε sms με ελληνικούς χαρακτήρες ακολουθείται η εξής διαδικασία πριν καλέσουμε το παραπάνω url, προκειμένου να μετατρέψουμε τους χαρακτήρες σε 7bit encoding :

$text = mb_convert_case($text, MB_CASE_UPPER, "UTF-8"); //μετατρέπουμε όλο το
κείμενο σε κεφαλαία 
$text = urlencode($text); //κωδικοποίηση χαρακτήρων σε url encoding 
$text = to7bit($text); //  εφαρμόζουμε την παρακάτω συνάρτηση 
function to7bit($text){ 
$text = str_replace('%CE%91', 'A', $text ); 
$text = str_replace('%CE%86', 'A', $text ); // Ά 
$text = str_replace('%CE%92', 'B', $text ); 
$text = str_replace('%CE%93', '%13', $text ); // Γ 
$text = str_replace('%CE%94', '%10', $text ); // Δ 
$text = str_replace('%CE%95', 'E', $text ); 
$text = str_replace('%CE%88', 'E', $text ); //  Έ 
$text = str_replace('%CE%96', 'Z', $text ); 
$text = str_replace('%CE%97', 'H', $text ); 
$text = str_replace('%CE%89', 'H', $text ); 
$text = str_replace('%CE%98', '%19', $text ); // Θ 
$text = str_replace('%CE%99', 'I', $text ); 
$text = str_replace('%CE%8A', 'I', $text ); 
$text = str_replace('%CE%AA', 'I', $text ); // Ϊ 
$text = str_replace('%CE%90', 'I', $text );// ΐ 
$text = str_replace('%CE%9A', 'K', $text ); 
$text = str_replace('%CE%9B', '%14', $text ); // Λ 
$text = str_replace('%CE%9C', 'M', $text ); 
$text = str_replace('%CE%9D', 'N', $text );
$text = str_replace('%CE%9E', '%1A', $text );// Ξ 
$text = str_replace('%CE%9F', 'O', $text ); 
$text = str_replace('%CE%8C', 'O', $text ); // Ό 
$text = str_replace('%CE%A0', '%16', $text ); // Π 
$text = str_replace('%CE%A1', 'P', $text ); 
$text = str_replace('%CE%A3', '%18', $text ); // Σ 
$text = str_replace('%CE%A4', 'T', $text ); 
$text = str_replace('%CE%A5', 'Y', $text ); 
$text = str_replace('%CE%8E', 'Y', $text ); 
$text = str_replace('%CE%AB', 'Y', $text ); // Ϋ 
$text = str_replace('%CE%B0', 'Y', $text ); // ΰ 
$text = str_replace('%CE%A6', '%12', $text ); // Φ 
$text = str_replace('%CE%A7', 'X', $text ); 
$text = str_replace('%CE%A8', '%17', $text ); 
$text = str_replace('%CE%A9', '%15', $text ); // Ω 
$text = str_replace('%CE%8F', '%15', $text ); // Ώ 
$text = str_replace('%E2%82%AC', '%80', $text ); // € 

return $text; 
} 

Για να στείλουμε sms με ελληνικούς χαρακτήρες, υπάρχει και πιό απλός τρόπος με τη χρήση της παραμέτρου coding=UTF8 κατά την κλήση:

$from = urlencode("smsboxt"); 
$text = urlencode("για να δούμε ένα... παράδειγμα με τον απλό τρόπο"); 
$fp = fopen('http://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php?
coding=UTF8&username=xxx&password=xxx&from='.
$from.'&to=306947992777&text='.$text, 'r'); 
$content = ''; 
while ($line = fread($fp, 1024)) { 
$content .= $line; 
} 
fclose($fp); 

* Για να λειτουργήσει σωστά, θα πρέπει το file encoding του αρχείου php να είναι UTF-8.

Παράδειγμα: Ξενόγλωσσα αλφάβητα, unicode sms Mε τη χρήση της παραμέτρου unicode = 1 κατά την κλήση**, μπορείτε να στείλετε όλους τους unicode χαρακτήρες (ελληνικά μικρά και χαρακτήρες από άλλα ξενόγλωσσα αλφάβητα), αλλά έχουμε μέχρι 70 χαρακτήρες ανά sms και συνολικά μέχρι 4 sms:

$from = urlencode("smsboxt");
$text = urlencode("για να δούμε ένα... παράδειγμα 70 χαρακτήρες ανα sms");
$fp = fopen('http://www.smsbox.gr/httpapi/sendsms.php?
&unicode=1&username=xxx&password=xxx&from='.
$from.'&to=306947992777&text='.$text, 'r');

Το μήνυμα θα παραληφθεί όπως το γράψαμε. ** Δεν επιτρέπετε ταυτόχρονα coding=UTF8, unicode=1.